Chcete se dozvědět více?

Agroúvěr Prémium

Dotace aktuálně

 

Agroúvěr Prémium můžete jednoduše kombinovat hned s několika dotačními programy:

  • Program Zemědělec od PGRLF
  • Program rozvoje venkova od Státního zemědělského intervenčního fondu 
  • Program úspory energie Ministerstva průmyslu a obchodu 

Využijte našeho servisu na klíč při zpracování dotačních projektů. Zajistíme nejen financování vašeho projektu, ale postaráme se také o přípravu dotační žádosti a o její realizaci.

Programy pro rok 2022

Zde vám ve spolupráci s Agroteam CZ přinášíme přehled právě běžících programů. 

 

Dotace na zpracování kompostu

Ministerstvo životního prostředí předpokládá pro druhou polovinu letošního roku podporu v těchto oblastech:

  • Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro zemědělce
  • Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro provozovatele kompostáren a BPS
  • Podpora navýšení kapacity stávajících kompostáren za účelem zvýšení produkce kompostu

Více se dočtete v letáku Agroteam CZ.

 

Podzimní PRV (termín říjen 2022)

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Žadatel: zemědělský podnikatel s nejméně 2letou historií a 30 % příjmů z prvovýroby za rok 2021

Výše dotace: 25–45 % dle velikosti podniku

Příklady záměrů: investice spojené s vybudováním nezemědělských činností spojenými s výrobou tvarovaných biopaliv

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Žadatel: nájemce, pachtýř, vlastník lesních pozemků

Výše dotace: 50%

Příklady záměrů: investice spojené s pořízením lesnické techniky a technologie pro údržbu lesních porostů (traktory, vyvážečky, čelní nakladače, harvestory apod.)

Agroteam CZ je poradenská firma, která se zaměřuje především na poskytování dotačního poradenství a dále na ekonomické a provozní poradenství pro zemědělské podniky.

Kontakty:

Ing. Michal Weber
Obchodní ředitel
tel: 387 002 889
mobil: 702 062 070
weber@agroteam.cz


Ing. Eva Marková
Dotační poradenství PRV
tel: 387 410 390
mobil: 727 925 786
markova@agroteam.cz

 

Ing. David Bartuněk

Dotační poradenství PRV

pobočka Březnice

mobil: 731 648 771
bartunek@agroteam.cz


Ing. Michal Weber Ing. Eva Marková Ing. David Bartuněk
Obchodní ředitel Dotační poradenství PRV

Dotační poradenství PRV

pobočka Březnice

tel: 387 002 889 tel: 387 410 390
mobil: 702 062 070 mobil: 727 925 786 mobil: 731 648 771
weber@agroteam.cz markova@agroteam.cz bartunek@agroteam.cz

Máte nějaké dotazy? 

Stačí vyplnit nezávaznou poptávku a náš specialista se vám ozve zpět:

KONTAKT

Další informace

více
o nás

více
o úvěru

allrisk
pojištění

dotace
aktuálně

žádost
o dotaci

Chcete sestavit nezávaznou kalkulaci?

Právní a identifikační údaje