Chcete se dozvědět více?

Agroúvěr Premium

Kdo je SG Equipment Finance?

Plánujete pořízení traktoru, kombajnu, secí nebo sklízecí techniky? Obraťte se na nás. Patříme mezi přední finanční společnosti v České republice a na Slovensku. Našimi vlastníky jsou Komerční banka a Société Générale Equipment Finance SA

Na českém trhu působíme od roku 1996. Výhody dotačního programu Zemědělec od PGRLF zprostředkováváme klientům nepřetržitě již 12 let. 

Pečujeme o více než 4 000 klientů, objem našich nových obchodů v roce 2020 dosáhl 12,4 miliard českých korun. Poskytujeme finanční leasing, operativní leasing a úvěry, a to i s využitím dotační podpory a operačních programů Evropské investiční banky a českých státních institucí. Kromě standardních produktů klientům zajišťujeme doplňkové služby, zejména komplexní pojištění.

 

Chcete o nás vědět víc? 

Podívejte se na naše firemní stránky www.sgef.cz

Co je Agroúvěr Prémium?

AGROÚVĚR PRÉMIUM je naším nejžádanějším produktem v oblasti financování zemědělské techniky. Jeho nedílnou součástí je také výhodné all-risk pojištění s garantovanou výší pojistného po celou dobu splácení. Každou sezónu jej inovujeme a přizpůsobujeme aktuální situaci v zemědělství. 

Díky Agroúvěru Prémium se naši klienti řadí mezi největší příjemce dotací PGRLF. Naši nabídku můžete využít také pro financování s dotací Programu rozvoje venkova či Úspory energie. S námi můžete nejen využít dotační programy, ale získáte i řadu dalších výhod. Zajímá vás, které to jsou?

Výhody Agroúvěru:

 • Zemědělská technika s prémií až 3 % z výše úvěru vyplácenou přímo na váš účet
 • Financování až 100 % kupní ceny včetně DPH
 • Kombinace s dotačními programy Zemědělec od PGRLF, Program rozvoje venkova i Úspory energie
 • Podpora při přípravě a vyřízení žádostí o dotace
 • Atraktivní úroková sazba
 • Pevné splátky po celou dobu financování – rovnoměrné i sezónní
 • Zákonné pojištění zdarma
 • Pojištění all risk za fixní cenu po celou dobu trvání smlouvy, a to bez ohledu na škodní průběh

Garantujeme vám rychlý a jednoduchý schvalovací proces, širokou možnost využití úvěru a servis na míru při zpracování dotačních projektů.

Nabídka se vztahuje na úvěrové smlouvy podepsané do 30. června 2021, čerpání úvěru je možné i po tomto datu.

 

Chcete spočítat kalkulaci na vaši techniku? 

Zavolejte nám na číslo 123 456 789 nebo vyplňte nezávaznou poptávku a my se vám ozveme:

KONTAKT

Dobré pojištění na všechna rizika

Nedílnou součástí Agroúvěru Prémium je i komplexní All Risk pojištění. Pojistné zahrneme do splátek úvěru. Jakmile předmět převezmete, máte jistotu, že je dobře pojištěn. Uzavření a placení pojištění je spojeno s minimální administrativou. O vše se postaráme v rámci financování konkrétního předmětu, pojistné zahrneme do splátek leasingu či úvěru.

Co vše toto pojištění zahrnuje?

 • Komplexní strojní pojištění (vztahuje se na náhlé poškození nebo zničení nahodilou událostí)
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění proti krádeži a loupeži (pro uzavření postačuje standardní zabezpečení od výrobce)
 • Pojištění proti vandalismu
 • Nesprávná obsluha (nešikovnost, opomenutí, nedbalost apod.)
 • Živelní pojištění (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemětřesení, náraz dopravního prostředku, pád stromu a stožáru)
 • Elektronické prvky stroje
 • Maziva, kapaliny a výměnné díly (pokud dojde současně k dalšímu poškození pojištěné věci, za které pojišťovna vyplácí pojistné plnění)

 

Jaké další škody, které bývají z pojištění běžně vyloučeny, vám pojistíme?

 • GAP
 • Pneumatiky, lana, pásy
 • Skleněné výplně
 • Přeprava stroje jako nákladu
 • Škody způsobené v zahraničí

 

Máte nějaké dotazy? 

Zavolejte nám na číslo 123 456 789 nebo vyplňte nezávaznou poptávku a my se vám ozveme:

KONTAKT

Agroúvěr a dotační programy

Jak můžete kombinovat AGROÚVĚR a dotační programy? Velmi jednoduše. S Agroúvěrem Prémium lze kombinovat hned několik dotačních programů: 

 • Program Zemědělec od PGRLF

Jedním z nejlépe zavedených dotačních programů v České republice je program Zemědělec od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Ten je vhodný především pro investice související se zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů a lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva. Žádost o podporu ve formě dotace části úroků z úvěru se vztahuje na nákup zemědělské techniky včetně příslušenství.

 

 • Program rozvoje venkova od Státního zemědělského intervenčního fondu 

Program rozvoje venkova je možné použít na pořízení technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu i na nákup mobilních strojů. Jeho hlavním cílem je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program podporuje také diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

 

 • Program úspory energie Ministerstva průmyslu a obchodu 

Tento dotační program podporuje realizaci energetických úspor, a to mimo jiné i nákupem nových strojů. Využít jej mohou podniky všech velikostí působící v různých oblastech podnikání včetně zemědělství. Na projekt lze získat 300 tisíc až 400 milionů českých korun. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu, pohybuje se mezi 30 – 50%. Mezi hlavní hodnotící kritéria patří efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kilogramech za rok a absolutní výše úspory energie oproti původnímu stavu.

Máte nějaké dotazy? 

Zavolejte nám na číslo 123 456 789 nebo vyplňte nezávaznou poptávku a my se vám ozveme:

KONTAKT

Potřebujete poradit s žádostí o dotaci?

Ani to pro nás není problém.  Zpracujeme váš dotační projekt na klíč. Ve spolupráci s Komerční bankou poskytujeme klientům komplexní servis při zpracování dotačních projektů, a to za bezkonkurenčních cenových podmínek.  Co od nás můžete požadovat?

 • Výběr dotačního programu – řekneme vám, zda na svůj investiční záměr můžete využít dotační program a vybereme vám ten nejvhodnější.
 • Příprava a podání žádosti – pomůžeme vám s přípravou žádosti, která zahrnuje ekonomické ukazatele a podnikatelský záměr. Pohlídáme načasování projektu, aby byla žádost podána co nejdříve od zahájení příjmu žádostí do projektů, aby se nestalo, že na vás “nezbyde”. Každý fond bývá limitován maximálním počtem žádostí nebo celkovou finanční částkou.
 • Žádost o platbu – jelikož dotace bývají vypláceny zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů, podáme za vás žádost o platbu.
 • Kontrola na místě – je možné, že vás během realizace projektu nebo po jeho skončení čeká kontrola. Na setkání s poskytovatelem dotace vás náležitě připravíme a v případě vašeho zájmu se ho i účastníme.

Máte nějaké dotazy? 

Zavolejte nám na číslo 123 456 789 nebo vyplňte nezávaznou poptávku a my se vám ozveme:

KONTAKT

Chcete sestavit nezávaznou kalkulaci?

Volejte PO – PÁ od 8:30 do 16:30 nebo nám zanechte vzkaz/sms a my se vám ozveme.

Právní a identifikační údaje