Zpracování
osobních údajů

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s aktuálně platnou legislativou GDPR jsme vydali memorandum o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a k jakým účelům je využíváme. Najdete zde také informace o zdrojích, z nichž tyto údaje získáváme, a rovněž se dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu se zákonem a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Osobní údaje klientů bezpečně uchováváme a to vždy jen po nezbytně nutnou dobu.

Doporučujeme vám seznámit se s informacemi obsaženými v Memorandu o zpracování osobních údajů, který najdete níže.

Memorandum o zpracování osobních údajů našich klientů

Memorandum o zpracování osobních údajů našich zaměstnanců

Kontakty na DPO KB v ČR Kontakty na DPO KB na Slovensku
Poštovní adresa:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO KB
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
Česká republika

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov / DPO KB
Hodžovo námestie 1A
P.O.BOX 137
810 00 Bratislava
Slovenská republika

E-mailová adresa: osobni_udaje@kb.cz

osobne_udaje@koba.sk

Telefon pro veřejnost (Infolinka KB):

v ČR: 800 521 521,
ze zahraničí: +420 955 559 550

v SR: 0800 118 100,
ze zahraničí: +421 259 277 505

Telefon pro zaměstnance KB/FSKB entit (A.Fiedler): +420 955 532 780 +420 955 532 780

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů:

adresa: Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

Chcete sestavit nezávaznou kalkulaci?

Právní a identifikační údaje